Safra Kesesi Cerrahisi

Safra Kesesi Cerrahisi


Safra kesesi taşları nasıl oluşur?  

Bu maddelerin oranlarında bir bozulma olduğunda safrakesesinde çökeltiler oluşmaya başlıyor ve bu çökeltiler zamanla büyüyerek taş oluşumuna neden oluyor. Bu taşlar genellikle kolesterol taşları olsa da, nadiren kan yıkımının olduğu bazı kan hastalıklarında (sferositoz) billurbin taşları da oluşabiliyor. Safra kesesi taşları tedavi edilmezse daha ciddi problemlere neden olabiliyor. Safra kesesinin alınması kesin tedavi olarak görülüyor.


Safra kesesi taşı ne gibi rahatsızlıklar verir?

Safra kesesinde taş olan hastalarda hiçbir şikayet olmayacağı gibi, sorgulandığında çoğunda hazımsızlık, şişkinlik, geğirme gibi dispeptik yakınmalar mevcuttur. Özellikle yağlı gıda tüketiminden sonra bu şikayetlerde artış görülür. Bazen safra kesesindeki taşların, safra kesesi kanalını geçici bir süre tıkamasına bağlı üst karın bölgesinden başlayarak sırta yayılan ağrı şikayeti de görülebilir. Safra koliği denilen bu ağrı, genellikle kendiliğinden geçer ancak çoğunlukla tekrarlar. Bir kaç dakikadan bir kaç saate kadar sürebilir.
Safra kesesi iltihaplanmasında ise (akut kolesistit) bu ağrı kalıcıdır. Ayrıca ağrıya eşlik eden ani başlayan bulantı, kusma, ateş, bazen sarılık, sağ omuz ağrısı gibi şikayetler de görülebilir. Safra kesesi taşlarının, ana safra kanalına düşüp tıkanmaya yol açtığı durumlarda da bulantı, kusma, karın ağrısı, titremeyle yükselen ateş, sarılık gelişebilir. Nadiren de taşların pankreas kanalına zarar vermesi sonucu akut pankreatit gelişebilir. Bu durumda benzer şikayetler görülse de, tedavisi daha uzun ve komplikedir.Back to Top