Özgeçmiş

slide 1
Image Slide 2
Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp
Shadow

Akademik Kariyer

• Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1982’de Üniversite Sınavında ilk 100’e girerek kazandım.
• Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1989 yılında mezun oldum.
• Ankara Numune Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde 1990-1994 yılları arasında Genel Cerrahi ihtisasımı tamamladım.
• Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nde 1995-1998 yılları arasında Gastroenteroloji Cerrahisi Yan Dal ihtisasımı tamamladım.
• Türkiye’de Gastroenteroloji Cerrahisi uzmanı olarak askere giden ilk hekimim. 1998-1999 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde askerlik görevimi tamamladım.
• Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği’nde uzman olarak 2000-2005 yılları arasında çalıştım.
• Genel Cerrahi Doçentliğimi 2003 yılında aldım.
• İnönü Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na 2005 yılında doçent olarak atandım. 2009 yılında Genel Cerrahi Profesörü oldum.
• İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü’nün kuruluşunda çalıştım ve Enstitü Müdür Yardımcılığı görevi yaptım.
• Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekan Yardımcılığı görevini yaptım.
• İnönü Üniversitesi’nde Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği’ni kurdum ve 2013 yılından itibaren bu kliniğin direktörlüğünü yürütmekteyim.
• New York Memorial Sloan Cattering Cancer Center’da Safra, Pankreas ve Karaciğer Kanserlerinin Cerrahisi,
• New York Mount Sinai Medical Center’da Karaciğer Cerrahisi,
• Japonya Kyoto Universitesi’nde Canlı Vericili Karaciğer Nakli ile ilgili çalışmalar yaptım.
• Avusturya, Strasbourg’da Dr. Karl Miller’ın kliniğinde ve Belçika Brugge’de Dilemnas’ın kliniğinde Obezite Cerrahisi ile ilgili gözlemci olarak bulundum.
• Miami Üniversitesi’nde Pankreas Nakli ve Cerrahisi ile ilgili çalışmalar yaptım.

Mesleki İlgi Alanları

 • Kanser cerrahisi
 • Mide kanseri
 • Kalın bağırsak kanseri
 • Karaciğer kanseri
 • Pankreas kanseri
 • Safra kesesi ve safra yolları kanseri
 • Yemek borusu kanseri
 • Obezite cerrahisi
 • Gastrik bypass (Bildiğim kadarı ile, Türkiye’de en fazla Roux-en-Y gastrik bypass yapan cerrahım)
 • Sleeve gastrektomi
 • Mini Gastrik bypass
 • Revizyonel Cerrahi
 • Metabolik cerrahi
 • Organ nakli
 • Karaciğer nakli
 • Böbrek nakli
 • İnce bağırsak nakli
 • Pankreas nakli
 • Laparoskopik cerrahi
 • Yemek borusu
 • Mide
 • Kalın bağırsak
 • Fıtık
 • Karaciğer
 • Pankreas
 • Safra kesesi ve yolları
 • Dalak
 • Böbrek üstü bezi
 • Anüs ve çevresi hastalıklar
 • Kıl dönmesi (ameliyatsız tedavisi)
 • Fistül ve fissür (çatlak)
 • Hemoroid

Üyelikler ve Ödüller

• International Minimally Invasive Gastric Cancer Surgery (Uluslararası Minimal İnvaziv Mide Kanser Cerrahisi Birliği)
• International Association of Surgeons Gastroenterologists & Oncologists (IASGO)(Uluslararası Cerrahlar, Gastroenterologlar ve Onkologlar Birliği)
• International Liver Surgeons (ILS) Uluslararası Karaciğer Cerrahları Birliği
• International Hepato Pancreato Biliary Surgery Association (Uluslarası Karaciğer Pankreas ve Safra Cerrahii Derneği)
• NOSES Alliance (Doğal Delik Cerrahisi Uluslararsı Birliği’nin kurucu üyesi)
• International Association of Hydatidology (Uluslararası Kist Hidatik Derneği)
• International Pilonidal Society (Uluslararası Kıl Dönmesi Derneği)
• Türk Cerrahi Derneği (4 yıl Yeterlik Kurulu üyeliği)
• Türk Hepato-Pankreato-Biliyer Cerrahi Derneği
• Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi)
• Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği
• Cerrahi Günleri Derneği (Kurucu ve iki yıllık başkanı)
• Bariatrik Metabolik Cerrahi Derneği (Kurucu ve başkan yardımcısı)
• MAGIC – Malatya Gastro Intestinal Cerrahi (Kurucu ve başkanı)

Ödüller

• En iyi poster ödülü: Türk Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye
• En iyi sözlü sunum ödülü: IASGO, Bükreş, Romanya
• En iyi sözlü sunum ödülü: Dünya Kist Hidatik Kongresi, Hartum, Sudan
• En iyi sözlü sunum: Cerrahi Araştırma Kongresi, Malatya, Türkiye
• Seçilmiş poster sunumu: Avrupa Koloproktoloji Kongresi, Berlin, Almanya
• En iyi sözlü sunum: Kore Minimal İnvazive Cerrahi Kongresi, Seul, Kore

Yayınlar ve Diğer Bilgiler

Yayınlar ve diğer bilgiler
• 200’den fazlası uluslararası olmak üzere toplamda 300 ün üzerinde bilimsel makalem var.
• Üçü uluslarası olmak üzere toplamda altı kitap bölümü yazdım.
• İki ayrı derginin Baş Editörlüğü’nü yaptım.
⮞ Laparoscopic Endoscopic Surgical Science (2017-2019)
⮞ Annals of Medical Research (2017-2020)
• Yayın kurulunda olduğum bilimsel dergiler
⮞ Turkish Journal of Surgery
⮞ Annals of Laparoscopic Endoscopic Surgery
⮞ World Journal of Gastrointestinal Endoscopy
⮞ Frontier’s Surgery
⮞ Endoskopi
İyi düzeyde İngilizce biliyorum.
Evliyim ve iki çocuğum var.

Back to Top