Laparoskopik Cerrahi

• Yemek borusu • Safra kesesi ve yolları • Böbrek üstü bezi • Kalın bağırsak