Karaciğer Metastazı

Karaciğer Metastazı

Metastaz, kanserin bulunduğu organ ya da dokunun dışına çıkarak vücudun başka bir bölgesinde yayılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle kanserin metastaz halini alması, tehlikeli bir durumdur. Vücudun herhangi bir bölümündeki kanserli hücrelerin, kanserin ilerlemesi nedeniyle yayılarak karaciğerde de yayılması olayına karaciğer metastazı adı verilir. Kandaki zararlı maddelerin önüne geçilmesini sağlayan salgıları üretenve bu maddelerin zararlı etkilerini azaltan karaciğer enzimleri vücudumuz açısından çok önemlidir. Bu durum da, karaciğerin kan dolaşımında çok önemli bir noktada olduğu gösterir. Farklı bir vücut bölümünde yer alan kanserli hücreler, dolaşım sistemi yoluyla karaciğere gelerek bu bölgede yayılım göstermeye başladığı zaman karaciğer metastazı ortaya çıkabilmektedir.

Genellikle ince bağırsaktan gelen kanın birincil olarak karaciğere uğraması, kanserli hücrelerin de sıklıkla karaciğerde yayılımına neden olabilmektedir. Bunun yanında pankreas, safra yolu, mide ve bağırsaklarda bulunan kanserli hücreler, kısa sürede karaciğere sıçrama yapabilir ve karaciğer metastazına neden olabilir. Meme kanseri, lenfoma ve akciğer kanseri de karaciğere sıçrama olasılığı olan hastalıklardır.

Eğer karaciğerdeki metastaz yaygın bir hal almışsa, doktor tarafından tespiti basit olabilmektedir. Bu tür durumlarda karaciğerde hacimsel olarak büyüme meydana gelir ve hastada ağır ağrılar vardır. Yapılan laboratuvar testleri de karaciğer metastazını ortaya çıkarabilmektedir. Alkalen fosfataz ve transaminaz miktarları, karaciğer metastazının mevcudiyetiyle yükselme eğilimine girmektedir.

Karaciğer metastazının en yaygın teşhis yöntemi, görüntüleme yapılarak teşhistir. Uygulanan görüntüleme teknikleri sayesinde karaciğerdeki tümörlü yapılar tespit edilebilir. Genellikle bu tümörlü yapılar İsviçre peyniri görünümüne sahiptir. Bilgisayarlı tomografi, bahsedilen isviçre peyniri görünümlü yapıların tespiti için birincil olarak kullanılmaktadır. Buna rağmen, eğer başka bir kanserin varlığı bilinmiyorsa karaciğer metastazı tanısı mümkün olmayabilir. Burada yer alan kanserli yapıların doğrudan karaciğer kanserine mi ait olduğu yoksa başka bir kanserli yapıdan dolayı mı kaynaklandığı çok zor tespit edilen bir durumdur. Geniş tetkikler ve ek testler gerekli olacaktır. Bu tetkikler doku örneği(biyopsi)alınarak gerçekleştirilmektedir.

Eğer karaciğer metastazı tedavi edilmek isteniyorsa, bu durumda sıçramanın hangi organdan olduğunun bilinmesi gereklidir. Bunun yanında kanserin ana kaynağının ne oranda kanserli olduğu ve başka organlara sıçrayıp sıçramadığı da bilinmelidir. Lenfoma tipindeki kanserlerin kempoterapi ile tedavisi mümkün görünmektedir. Eğer kanser kaynağı meme ve akciğerse, kemoterapi bütüncül olarak etkili olmayabilir. Karaciğerdeki metastazların genellikle cerrahi prosedürler uygulanarak çıkarılması amaçlanarak tedavi uygulanabilmektedir.

Kolorektal kanserler, kolon ve rektum kısmında yer alan ve kalın bağırsak ile ilişkilendirilen kanser türleridir. Bunlar, karaciğer metastazına en çok neden olan kanser çeşitleridir. Kemoterapi tedavisi birincil olarak tercih edilse de, son zamanlarda yapılan çalışmalar sonucunda radyomikroküreler ve seçici karaciğer tedavisinin uygulanmasının, iyileşmedeki başarıyı artırdığı ortaya konmuştur. Bu üçlü tedavi yönteminin uygulanması ile birlikte yaşam süresinin belirgin olarak arttığı da bulgular arasında gösterilmektedir. Bu tedavi yöntemi aynı zamanda karaciğerde meydana gelebilecek progresyon ihtimalini de üçte bir oranında düşürmektedir. Fakat hastalığın çok ilerlemiş olduğu vakalarda başarının düştüğü de gözlemler arasında eklenmiştir.

Back to Top