Akciğer Kanseri Tedavisi Var Mı

Akciğer Kanseri Tedavisi Var Mı

Ülkemizde kadınlarda en sık rastlanan kanser türü meme kanseri iken ardından akciğer kanseri gelmektedir. Erkeklerdeki durum ise birinci sırada prostat kanseri iken ikinci sırada yine akciğer kanseri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yalnızca ülkemizde değil dünya genelinde, akciğer kanseri çok yaygın bir rahatsızlıktır. Solunum sisteminin en önemli organı olan ve aldığımız nefesteki oksijenin kana karışmasını ve kandan oksijenli solunum sonrası gelen karbondioksit gazının atılmasını sağlayan akciğer, ses oluşumunu da sağlamaktadır.

Nefes alma ve verme işleminin birinci aktörü olan akciğer, bu özelliği nedeniyle dış ortamdan aldığımız havanın içerisinde yer alan zararlı maddelerin de etkilediği bir organdır. Özellikle sigaranın ve fabrikaların atık olarak attığı karbonmonoksit ve zifir gibi zararlı maddelerin etkilediği organımızdır. Durum böyle olduğu için akciğerlerimizin bu tür kanser yapıcı kimyasal maddelere karşı korumasız kalabilir ve hücrelerinde kanserli yapılar oluşabilir. Günümüzdeki gelişmiş teknoloji ve tıptaki ilerlemeler sayesinde çok tehlikeli bir kanser türü olan akciğer kanseri, tedavi edilebilir bir kanser türü olmuştur.

Akciğer kanseri, iki çeşittir. Birincisi küçük hücreli akciğer tümörü, ikincisi ise küçük hücreli olmayan akciğer tümörüdür.

Akciğer Kanseri Çeşitleri

Akciğer kanserinin birden fazla çeşidi vardır. Farklı tipteki akciğer kanseri türleri daha fazla ölümcül olabilme ve vücuda yayılma ihtimaline sahiptir.

akciğer kanseri tedavi
akciğer kanseri tedavi

Küçük Hücreli Akciğer Tümörü

Süratli bir şekilde yayılan akciğer kanseri türü olarak bilinir. Akciğer kanseri vakalarının yaklaşık 7’de 1’ini oluşturmaktadır. Bu kanser türüne sahip olan hastaların genellikle sigara tüketimi gerçekleştirdikleri gözlenmiştir. Lenf hücrelerine ve diğer vücut dokularına metastaz yapma olasılığı daha yüksektir.

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Tümörü

Bu çeşit akciğer kanserinin de birden fazla türü bulunmaktadır. Farklı çeşitlerinde ise kanser hücreleri farklı şekillerde gelişir ve akciğerde yayılım gösterir. Tipinden emin olmak için kanserli hücreler mikroskop altında görüntülenir ve hücrelerin şekline göre kanser tipi belirlenir.

Adenokarsinom

Salgı bezlerindeki hücrelerde yayılan akciğer kanseri türüdür.

Büyük Hücreli Karsinom

Mikroskop ile incelenen akciğer kanser dokularında yer alan hücrelerde diğerlerinden daha büyük boyutta oldukları çok belli olan kanser hücreleri gözlenir. Bu kanser türüne de büyük hücreli karsinom adı verilir.

Sküamöz Hücreli Karsinom

Yassı hücreli karsinom adı da verilen bir kanser çeşididir. Akciğer dokularında gelişen ve küçük hücreli olamayan tehlikeli bir karsinom alt türüdür.

Karsinoid Tümör

Akciğerdeki karsinoid kökenli tümörlerin tamamına yakınını kapsamaktadır. Genellikle lenf nodlarına metastaz yapma biçiminde ihtiva eder. Radyolojik taramalarda ortaya çıkabilmektedirler. Çok geç belirti gösterdiği için, tespit edilmesi de geç olmaktadır.

Adenosküamöz Karsinom

Akciğer kanseri hücreleri mikroskop ile incelendiği takdirde düzleşmiş hücreler olarak görülen tümör tipidir.

Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanseri, diğer kanser türlerinde olduğu gibi bazı semptomlar ile kendini belli edebilmektedir. Önemli olan bu belirtilerin erken bir biçimde farkına vararak tedaviye başlamaktır. Akciğer kanserinin çok önceki evrelerinde semptom neredeyse yok gibidir. Bu nedenle erken teşhisi tesadüfi olarak gerçekleşebilmektedir.

  • Kişinin iştah kaybı belirtilerden birisidir.
  • Beslenirken yiyecekleri yutmakta ve nefes almakta zorluk çekmek de diğer belirtilerdir.
  • Oral yol ile vücut dışına atılan balgamda kan bulunması sık görülen semptomdur.
  • Göğüste ağrı ve seste kısılma da görülebilmektedir.
  • Birçok akciğer hastasında birden meydana gelen kilo kayıpları gözlenmiştir.
  • Sürekli öksürmek ve ağızdan kan atmak da akciğer kanserinin belirtilerinden birisidir.

Akciğer Kanseri Tanısı Nasıl Konur?

Bilgisayarlı tomografi ile akciğer taraması gerçekleştirilerek kanser teşhisi konulabilir. Fakat ek olarak kan sayımı testleri, idrar testleri ve biyopsi yapılması gerekebilir. Bu tanı yöntemleri faklı vakalara göre karar verilir. Akciğer grafisi de doktor tarafından istenebilmektedir. Kanlı balgam çıkaran kişilerin, kanlı mukozası laboratuvar ortamında incelenerek kanser hücreleri tespit edilebilmekte ve akciğer tanısı konabilmektedir.

Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Akciğer kanseri tedavisi, kanserin ne kadar ilerlemiş olduğuna bağlı olarak belirlenir. Evresi ile birlikte kanserin çeşidi de tedavi yönteminin seçiminde göz önünde bulundurulan bir unsurdur. Cerrahi işlemler, bağışıklığı artırıcı terapiler ve kemoterapi tedavi çeşitleri arasındadır. Yalnızca tek bir tedavi yöntemi benimsenebildiği gibi, farklı tedavi yöntemleri kombine edilerek de uygulanabilmektedir.

Back to Top